Изграждане на дървен навес, над стълбище

Информация за обекта

  • Местоположение:
  • Площ:
  • Екип:
  • Време за завършване:
  • Дати:

Извършени ремонти и обновления:

Изграждане на дървен навес, над стълбище

Тип на обекта

Дървен навес, над стълбище

Особености

Дейностите които извършихме са: Изграждане на дървен навес, над стълбище

ул. Антон Кецкаров
кв. Модерно предградие, гр. София